• Hoe verhoog ik de effectiviteit van de medewerker verkoop?Persoonlijke begeleiding ‘on the job’ gedurende bepaalde periode.
 • Hoe benader ik een potentieel buitenlands agent?Toetsing aan de hand van gerichte gesprekken en marktonderzoek.
 • (Potentiële) klant wil onderhandelen over leveringsvoorwaarden.Com4tec vertegenwoordigt/ondersteund klant bij onderhandeling.
 • Hoe vind ik een geschikte medewerker ter versterking van het commerciële team?In overleg met klant wordt het functieprofiel opgesteld en wordt met werving- en selectiebureau geschikte kandidaat geselecteerd. In voorkomende gevallen wordt tevens de kandidaat begeleidt tijdens inwerkperiode.
 • Wat betekent het om een verkoopkantoor in Duitsland op te zetten?Opstellen business plan en operationele planning
 • Effectiviteit van initiële verkoopgesprek is onvoldoende.Opzetten van presentatie/workshop met het thema ‘Effectiviteit van Sales-Pitch’
 • Hoe kan ik klanttevredenheid implementeren in de bedrijfsstrategie?Optreden als ‘sparring partner’ directie en commercieel management
 • Door moeilijk invullen van vacature krijgen key-accounts onvoldoende aandacht.Op basis van prioriteitenlijst zijn de belangrijkste klanten bezocht en diverse operationele taken behandeld.
 • Een mogelijk conflict in de markt beperkt de mogelijkheid tot substantiële groei.Aan de hand van marktanalyse zijn mogelijkheden gecreëerd en worden onderhandelingen met nieuwe key-accounts gevoerd.
 • Hoe kan ik het huidige imago van productiegericht naar marktgericht veranderen?Door compacte zelfanalyse zijn ambities en uitdagingen in beeld gebracht en zijn deze vervolgens omgezet in concrete (marktgerichte) doelstellingen. Com4tec begeleid het proces door periodieke ondersteuning.
 • Hoe realiseer ik de doelstelling tot (internationale) groei?Periodiek commercieel overleg waarborgt de continuïteit in het proces tot professionalisering van het commerciële team en – proces. Daarbij vindt tevens ondersteuning plaats bij concrete commerciële vraagstukken én wordt ondersteuning geboden aan de
 • Hoe stimuleer ik een buitenlandse agent tot betere prestaties?Initiëren en begeleiden van een marketing & Sales bijeenkomst waarbij de agent gemotiveerd wordt doelen te stellen en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

MKB uitgedaagd door recessie !


“De Nederlandse economie in recessie.” (Bron: CPB, dec. 2011)

"Groeiverwachting bijgesteld"(Bron: IMF, okt. 2012)

Ondernemer neemt uitdaging aan, neemt initiatief én realiseert commerciële ambities!!

“De Nederlandse economie bevindt zich in een recessie. Pas in de tweede helft van 2012 volgt naar verwachting enig herstel van de economische groei.” (Bron: CPB, dec. 2011).

"De groeiverwachting voor de hele wereldeconomie is voor de derde keer in een jaar door het IMF naar beneden bijgestel." Bron: IMF, okt. 2012)

De beoogde realisatie van uw commerciële ambities staat daardoor mogelijk onder druk!

Voor een groot aantal ondernemers leidt deze situatie tot noodzakelijke acties, in veel gevallen vooral gericht op kostenreductie.

Een erkend fenomeen is echter dat, met name in tijden van recessie, men leeft in ‘de waan van de dag’ en daardoor onvoldoende focus heeft voor toekomstgerichte initiatieven voor omzetgroei door marktontwikkeling. Terwijl deze juist nu essentieel zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Veel voorkomende ervaringen binnen het MKB:

- Als ondernemer hebt u ambities; echter ontbreekt de tijd deze te realiseren

- Het verkoopteam is super gemotiveerd; echter omzetdoelstellingen worden niet gerealiseerd

- Als ondernemer beseft u dat Export kansen biedt voor groei; echter uw commerciële focus is
vooral gericht op de lokale markt.

Actuele vragen uit de markt

Herkent u één of meer van de geschetste situaties?

Wilt ook u uw commerciële ambities daadwerkelijk waarmaken, en er alles aan doen de toekomst van uw onderneming zeker te stellen?

Neem de uitdaging aan! Afwachten is geen optie.

Kies voor een praktisch en pragmatische aanpak en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden die Com4tec B.V. U biedt om gezamenlijk ook uw commerciële ambities te realiseren!

Neem de eerste stap.

Met vriendelijke groet,

Com4tec B.V.

Anton van Wezel

Directeur

4-bizniz wordt u aangeboden door Com4tec B.V.

PACT - scan

Ambitie

Verdere internationalisering

Uitdaging

Internationale marktontwikkeling

Doelstelling

van 40% naar 60% export binnen 2 jaar

Inzet Com4tec

Professionaliseren huidige internationale verkoopteam, aanbrengen van internationale partners (prospects/klanten, agenten/distributeurs) en opzetten verkoopvestiging buitenland

Gratis PACT-scan

Actueel

Voorzichtig herstel MKB in 2014

bron: MoneyCounts - 30 september 2013

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland worden zichtbaar. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl.

 

[ Lees meer ]

Beter resultaat door 'Effectief Klantspecifiek Verkopen'

Sofon, leverancier van verkoopondersteunende software, kiest voor Com4tec B.V.

Lezing 'Effectief Klantspecifiek Verkopen' krijgt hoge waardering bij deelnemers.

Com4tec B.V. verzorgt lezing Seminar 'Winnende offertes - Slimmer verkopen voor beter resultaat'.

Invoering van Verkooproces Engineering levert -verbeterd rendement en -klanttevredenheid.

[ Lees meer ]

MKB uitgedaagd door recessie !

“De Nederlandse economie in recessie.” (Bron: CPB, dec. 2011)

"Groeiverwachting bijgesteld"(Bron: IMF, okt. 2012)

Ondernemer neemt uitdaging aan, neemt initiatief én realiseert commerciële ambities!!

[ Lees meer ]

Lezing/workshop 24nov11 is succes!

'Effectief verkopen in het buitenland'.

MKB toont grote belangstelling en kiest voor Commerciële Innovatie.

Info: Grenzeloos innoveren

Com4tec online

Vanaf 6 november 2011 is de geheel vernieuwde website van Com4tec online.