• Hoe verhoog ik de effectiviteit van de medewerker verkoop?Persoonlijke begeleiding ‘on the job’ gedurende bepaalde periode.
 • Hoe benader ik een potentieel buitenlands agent?Toetsing aan de hand van gerichte gesprekken en marktonderzoek.
 • (Potentiële) klant wil onderhandelen over leveringsvoorwaarden.Com4tec vertegenwoordigt/ondersteund klant bij onderhandeling.
 • Hoe vind ik een geschikte medewerker ter versterking van het commerciële team?In overleg met klant wordt het functieprofiel opgesteld en wordt met werving- en selectiebureau geschikte kandidaat geselecteerd. In voorkomende gevallen wordt tevens de kandidaat begeleidt tijdens inwerkperiode.
 • Wat betekent het om een verkoopkantoor in Duitsland op te zetten?Opstellen business plan en operationele planning
 • Effectiviteit van initiële verkoopgesprek is onvoldoende.Opzetten van presentatie/workshop met het thema ‘Effectiviteit van Sales-Pitch’
 • Hoe kan ik klanttevredenheid implementeren in de bedrijfsstrategie?Optreden als ‘sparring partner’ directie en commercieel management
 • Door moeilijk invullen van vacature krijgen key-accounts onvoldoende aandacht.Op basis van prioriteitenlijst zijn de belangrijkste klanten bezocht en diverse operationele taken behandeld.
 • Een mogelijk conflict in de markt beperkt de mogelijkheid tot substantiële groei.Aan de hand van marktanalyse zijn mogelijkheden gecreëerd en worden onderhandelingen met nieuwe key-accounts gevoerd.
 • Hoe kan ik het huidige imago van productiegericht naar marktgericht veranderen?Door compacte zelfanalyse zijn ambities en uitdagingen in beeld gebracht en zijn deze vervolgens omgezet in concrete (marktgerichte) doelstellingen. Com4tec begeleid het proces door periodieke ondersteuning.
 • Hoe realiseer ik de doelstelling tot (internationale) groei?Periodiek commercieel overleg waarborgt de continuïteit in het proces tot professionalisering van het commerciële team en – proces. Daarbij vindt tevens ondersteuning plaats bij concrete commerciële vraagstukken én wordt ondersteuning geboden aan de
 • Hoe stimuleer ik een buitenlandse agent tot betere prestaties?Initiëren en begeleiden van een marketing & Sales bijeenkomst waarbij de agent gemotiveerd wordt doelen te stellen en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

Effectief verkopen

Optimalisatie commerciële proces en organisatie

Doel: verhogen effectiviteit verkoopproces

Ondernemers, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB), richten zich veelal op de (internationale) promotie van hun producten en/of diensten (Product Selling) en sturen nog onvoldoende op klantwaarde en klantbehoefte. (Solution Selling)

Daarnaast is een erkend fenomeen dat men leeft en werkt in de ‘waan van de dag’ en daardoor onvoldoende structureel met verkoopplannen en -processen actief is. Vervolgens is onvoldoende aandacht beschikbaar voor de ontwikkeling van de organisatie met als resultaat dat commerciële doelen niet gerealiseerd worden.

Com4tec B.V. maakt u bewust van de mogelijkheden voor professionalisering van uw commerciële proces en ondersteunt u bij de uitvoering daarvan.

Verkoop-Proces-Engineering

Traditionele (ambachtelijke) verkoopmethodieken geven vaak onvoldoende garantie op succes en leiden vaak tot  relatief hoge kosten.

Typisch ongewenste situaties van deze traditionele methodieken zijn onder andere:

 • afstemming Marketing en Verkoop niet effectief
 • onvoldoende kwalitatieve leads
 • offertes worden niet of onvoldoende opgevolgd
 • verkopers willen graag alles zelf doen en ‘scoren’ onvoldoende
 • management heeft onvoldoende inzicht in proces

Lees meer

Samengevat leidt dit tot zeer inefficiënte  inspanningen met onvoldoende resultaat waardoor uitbreiding naar nieuwe (internationale) markten niet mogelijk blijkt of stagneert.

Implementatie in het bedrijf van Verkoop-Proces-Engineering daarentegen, waarbij het commerciële proces als een productieproces wordt ingericht, resulteert in een verbeterde effectiviteit van het gehele marketing- en verkoopproces binnen uw organisatie.

Commerciële Innovatie door invoering van Verkoop-Proces-Engineering heeft een positief stimulerende werking op de gehele bedrijfsvoering, met als bewezen resultaat:

 • verbeterd bedrijfsrendement
 • realisatie van commerciële doelstellingen
 • klanttevredenheid

Marketing- en Verkoopplan

Aan de hand uw commerciële ambities worden concrete doelstellingen en acties gedefinieerd die vervolgens worden opgenomen in het Commercieel Plan. In het Commercieel Plan worden de marketing- en verkoopplannen in lijn met de vastgestelde ambities opgenomen.

Lees meer

Het marketing- en Verkoopplan is de leidraad om de vastgestelde acties daadwerkelijk uit te voeren teneinde de beoogde resultaten te realiseren.

Commerciële ondersteuning ‘on the job’

Ondernemers worden regelmatig geconfronteerd met commerciële vraagstukken waarbij de oplossing of aanpak niet direct voor de hand ligt, en in voorkomende gevallen complex te noemen zijn.

Lees meer

Op basis van de unieke combinatie van kennis én toepassing op het gebied van Marketing, Verkoop, Techniek, Internationalisatie, Management, Mens en Organisatie, ondersteunt Com4tec B.V. u bij het vaststellen van de juiste aanpak én de uitvoering daarvan.

Door de uitermate praktische en pragmatische aanpak worden oplossing effectief omgezet in resultaat.

(Key) accountmanagement

Ambitieuze ondernemers richten zich op nieuwe business en dragen daarmee bij aan omzetgroei. Om de gezonde basis voor groei te waarborgen is het behoud van omzet bij bestaande (key) accounts uiteraard van groot belang.

Lees meer

Com4tec  B.V. heeft de capaciteit en competentie u daarvoor de juiste methodieken/aanpak aan te reiken.
Daarbij kunt u denken aan de volgende taken: (ook op interim basis)

 • (key) account management
 • cross-selling
 • risico management
 • strategische samenwerking

Distributiemanagement

Kiest u voor een distributeur, een agent, uw lokale verkoopteam óf zelfs een combinatie daarvan?

Lees meer

Deze vraag zal bij elke marktintroductie aan de orde komen. De voor uw onderneming meest effectieve optie is sterk afhankelijk van de specifieke product-markt combinatie. Op basis van een eenvoudig ‘criteria-model’ kan Com4tec B.V. u begeleiden bij het maken van de meest effectieve keuze en deze in de praktijk brengen.

Daarbij kunt u denken aan de volgende taken:

 • Selectie distributeur/agent (ook in buitenland)
 • Opstellen van overeenkomsten
 • Definiëren van doelstellingen; meten van resultaten
 • Aansturen/begeleiden van distributeurs/agenten

PACT - scan

Ambitie

Verdere internationalisering

Uitdaging

Internationale marktontwikkeling

Doelstelling

van 40% naar 60% export binnen 2 jaar

Inzet Com4tec

Professionaliseren huidige internationale verkoopteam, aanbrengen van internationale partners (prospects/klanten, agenten/distributeurs) en opzetten verkoopvestiging buitenland

Gratis PACT-scan

Actueel

Voorzichtig herstel MKB in 2014

bron: MoneyCounts - 30 september 2013

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland worden zichtbaar. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl.

 

[ Lees meer ]

Beter resultaat door 'Effectief Klantspecifiek Verkopen'

Sofon, leverancier van verkoopondersteunende software, kiest voor Com4tec B.V.

Lezing 'Effectief Klantspecifiek Verkopen' krijgt hoge waardering bij deelnemers.

Com4tec B.V. verzorgt lezing Seminar 'Winnende offertes - Slimmer verkopen voor beter resultaat'.

Invoering van Verkooproces Engineering levert -verbeterd rendement en -klanttevredenheid.

[ Lees meer ]

MKB uitgedaagd door recessie !

“De Nederlandse economie in recessie.” (Bron: CPB, dec. 2011)

"Groeiverwachting bijgesteld"(Bron: IMF, okt. 2012)

Ondernemer neemt uitdaging aan, neemt initiatief én realiseert commerciële ambities!!

[ Lees meer ]

Lezing/workshop 24nov11 is succes!

'Effectief verkopen in het buitenland'.

MKB toont grote belangstelling en kiest voor Commerciële Innovatie.

Info: Grenzeloos innoveren

Com4tec online

Vanaf 6 november 2011 is de geheel vernieuwde website van Com4tec online.