• Hoe verhoog ik de effectiviteit van de medewerker verkoop?Persoonlijke begeleiding ‘on the job’ gedurende bepaalde periode.
 • Hoe benader ik een potentieel buitenlands agent?Toetsing aan de hand van gerichte gesprekken en marktonderzoek.
 • (Potentiële) klant wil onderhandelen over leveringsvoorwaarden.Com4tec vertegenwoordigt/ondersteund klant bij onderhandeling.
 • Hoe vind ik een geschikte medewerker ter versterking van het commerciële team?In overleg met klant wordt het functieprofiel opgesteld en wordt met werving- en selectiebureau geschikte kandidaat geselecteerd. In voorkomende gevallen wordt tevens de kandidaat begeleidt tijdens inwerkperiode.
 • Wat betekent het om een verkoopkantoor in Duitsland op te zetten?Opstellen business plan en operationele planning
 • Effectiviteit van initiële verkoopgesprek is onvoldoende.Opzetten van presentatie/workshop met het thema ‘Effectiviteit van Sales-Pitch’
 • Hoe kan ik klanttevredenheid implementeren in de bedrijfsstrategie?Optreden als ‘sparring partner’ directie en commercieel management
 • Door moeilijk invullen van vacature krijgen key-accounts onvoldoende aandacht.Op basis van prioriteitenlijst zijn de belangrijkste klanten bezocht en diverse operationele taken behandeld.
 • Een mogelijk conflict in de markt beperkt de mogelijkheid tot substantiële groei.Aan de hand van marktanalyse zijn mogelijkheden gecreëerd en worden onderhandelingen met nieuwe key-accounts gevoerd.
 • Hoe kan ik het huidige imago van productiegericht naar marktgericht veranderen?Door compacte zelfanalyse zijn ambities en uitdagingen in beeld gebracht en zijn deze vervolgens omgezet in concrete (marktgerichte) doelstellingen. Com4tec begeleid het proces door periodieke ondersteuning.
 • Hoe realiseer ik de doelstelling tot (internationale) groei?Periodiek commercieel overleg waarborgt de continuïteit in het proces tot professionalisering van het commerciële team en – proces. Daarbij vindt tevens ondersteuning plaats bij concrete commerciële vraagstukken én wordt ondersteuning geboden aan de
 • Hoe stimuleer ik een buitenlandse agent tot betere prestaties?Initiëren en begeleiden van een marketing & Sales bijeenkomst waarbij de agent gemotiveerd wordt doelen te stellen en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

Actuele vragen uit de markt

Beter resultaat door 'Effectief Klantspecifiek Verkopen'


Sofon, leverancier van verkoopondersteunende software, kiest voor Com4tec B.V.

Lezing 'Effectief Klantspecifiek Verkopen' krijgt hoge waardering bij deelnemers.

Com4tec B.V. verzorgt lezing Seminar 'Winnende offertes - Slimmer verkopen voor beter resultaat'.

Invoering van Verkooproces Engineering levert -verbeterd rendement en -klanttevredenheid.

lezing: Effectief klantspecifiek verkopen - summary

spreker:         Anton van Wezel, Com4tec B.V

seminar: WINNENDE OFFERTES - Slimmer verkopen voor beter resultaat

organisator:  Sofon Guided Selling - Son

datum:           25april 2013

locatie:           Kasteel Wijenburg-Echteld

Effectief klantspecifiek verkopen

- Ontwikkel uw verkoopstrategie voor beter rendement en klanttevredenheid -

‘Als ondernemer streeft u naar succes. U bent bereid daarin te investeren en maakt daarbij de juiste keuzes. Kortom, u wilt uw commerciële ambities realiseren! Door verschil te maken!

Daarbij staan de resultaten in juiste verhouding met de geleverde inspanningen door effectiviteit in het verkoopproces.’

Motivatie voor commerciële innovatie door Verkoopproces Engineering

In de praktijk zien we dat ondernemers, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB), zich veelal richten op de (internationale) promotie van hun producten en/of diensten (Product Selling) en sturen nog onvoldoende op klantwaarde en klantbehoefte.(Solution Selling).

Traditionele (ambachtelijke) verkoopmethodieken geven vaak onvoldoende garantie op succes en leiden vaak tot  relatief hoge kosten.

Typisch ongewenste situaties van deze traditionele methodieken zijn onder andere:

 • afstemming Marketing en Verkoop is niet effectief
 • onvoldoende kwalitatieve leads
 • oplossingen sluiten onvoldoende aan bij klantwensen
 • offertes worden niet of onvoldoende opgevolgd
 • verkopers willen graag alles zelf doen en ‘scoren’ onvoldoende
 • management heeft onvoldoende inzicht in proces

Samengevat leidt dit veelal tot inefficiënte  inspanningen met onvoldoende resultaat waardoor uitbreiding naar nieuwe (internationale) markten niet mogelijk blijkt of stagneert.

Verkoopproces Engineering is meer dan een vernieuwende methodiek, het is een integrale benaderingswijze van het gehele commerciële proces binnen een organisatie.

De benadering van dit proces als ‘productieproces’ omvat de functionaliteit marketing, verkoop, en nazorg. Daarbij wordt het innovatieve karakter met name bevestigd door de combinatie van markt, klant en klantbehoefte, organisatie, proces en product.

Tevens zijn toepassingen van moderne middelen, zoals de vele beschikbare internet- en professionele softwareapplicaties (CRM), belangrijke succesfactoren.

Deze faciliteren het opzetten en beheer van databases, moderne communicatie met de doelgroep(en), inzicht en analyse van resultaat van diverse processtappen en sturing daarvan.

Als basis voor het aanbrengen van de stapsgewijze structuur in het integrale commerciële proces heeft het model ‘Theory of Constraints’, van de bekende managementgoeroe Eliyahu Goldratt (1947-2011), model gestaan.

Het daaraan gerelateerde ‘Funnel management’ (of ook ‘buffer management’ genoemd), in combinatie met toepassing van ‘Relationship Centric Marketing’, resulteert voor veel bedrijven (met name MKB-B2B) in een volledig nieuwe aanpak.

Stap voor stap wordt het proces doorlopen én worden de resultaten gemeten en beoordeeld. Pas ná succesvol afsluiten van een specifieke stap zal de volgende gestart worden, tot aan de laatste stap: een tevreden (nieuwe) klant!! Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar inzet van mens en middelen. De inzet van ‘de juiste man op de juiste plaats’ creëert mogelijk een nieuwe dynamiek op het gebied van HRM- en competentiemanagement.

Tijdens deze lezing maakt u kennis met commerciële innovatie, dat begint bij het inrichten van een efficiënt verkoopproces. Implementatie van Verkoopproces Engineering resulteert in een verbeterde effectiviteit van het gehele marketing- en verkoopproces binnen uw organisatie, met name daar waar het klant-specifieke-producten en/of diensten betreft.

Effectief verkopen door invoering van Verkoop-Proces-Engineering heeft een positief stimulerende werking op de gehele bedrijfsvoering, met als bewezen resultaat:

 • verbeterd bedrijfsrendement
 • realisatie van commerciële doelstellingen
 • klanttevredenheid

Op basis van zijn professionele ervaring maakt Anton van Wezel u bewust van de praktische mogelijkheden voor effectief verkopen van uw klant-specifieke producten/diensten door optimalisatie van het verkoopproces; Door het verschil te maken

Door de implementatie van Verkoopproces Engineering zet u de juiste stap naar succesvol ondernemen.

Com4tec B.V.

Anton van Wezel

www.com4tec.nl

De lezing wordt verzorgd door Dhr. Anton van Wezel, Algemeen Directeur Com4tec B.V.

Als consultancybureau houdt Com4tec zich bezig met commerciële innovatie en praktische ondersteuning van ambitieuze ondernemers bij de realisatie van hun commerciële doelen.

 

PACT - scan

Ambitie

Groei in segmenten met toegevoegde waarde

Uitdaging

Aanpassen propositie en profilering

Doelstelling

Kanteling omzet in productmix

Inzet Com4tec

Opstellen Commercieel Plan én ondersteuning en coaching bij de realisatie daarvan

Gratis PACT-scan

Actueel

Voorzichtig herstel MKB in 2014

bron: MoneyCounts - 30 september 2013

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland worden zichtbaar. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl.

 

[ Lees meer ]

Beter resultaat door 'Effectief Klantspecifiek Verkopen'

Sofon, leverancier van verkoopondersteunende software, kiest voor Com4tec B.V.

Lezing 'Effectief Klantspecifiek Verkopen' krijgt hoge waardering bij deelnemers.

Com4tec B.V. verzorgt lezing Seminar 'Winnende offertes - Slimmer verkopen voor beter resultaat'.

Invoering van Verkooproces Engineering levert -verbeterd rendement en -klanttevredenheid.

[ Lees meer ]

MKB uitgedaagd door recessie !

“De Nederlandse economie in recessie.” (Bron: CPB, dec. 2011)

"Groeiverwachting bijgesteld"(Bron: IMF, okt. 2012)

Ondernemer neemt uitdaging aan, neemt initiatief én realiseert commerciële ambities!!

[ Lees meer ]

Lezing/workshop 24nov11 is succes!

'Effectief verkopen in het buitenland'.

MKB toont grote belangstelling en kiest voor Commerciële Innovatie.

Info: Grenzeloos innoveren

Com4tec online

Vanaf 6 november 2011 is de geheel vernieuwde website van Com4tec online.