• Hoe verhoog ik de effectiviteit van de medewerker verkoop?Persoonlijke begeleiding ‘on the job’ gedurende bepaalde periode.
 • Hoe benader ik een potentieel buitenlands agent?Toetsing aan de hand van gerichte gesprekken en marktonderzoek.
 • (Potentiële) klant wil onderhandelen over leveringsvoorwaarden.Com4tec vertegenwoordigt/ondersteund klant bij onderhandeling.
 • Hoe vind ik een geschikte medewerker ter versterking van het commerciële team?In overleg met klant wordt het functieprofiel opgesteld en wordt met werving- en selectiebureau geschikte kandidaat geselecteerd. In voorkomende gevallen wordt tevens de kandidaat begeleidt tijdens inwerkperiode.
 • Wat betekent het om een verkoopkantoor in Duitsland op te zetten?Opstellen business plan en operationele planning
 • Effectiviteit van initiële verkoopgesprek is onvoldoende.Opzetten van presentatie/workshop met het thema ‘Effectiviteit van Sales-Pitch’
 • Hoe kan ik klanttevredenheid implementeren in de bedrijfsstrategie?Optreden als ‘sparring partner’ directie en commercieel management
 • Door moeilijk invullen van vacature krijgen key-accounts onvoldoende aandacht.Op basis van prioriteitenlijst zijn de belangrijkste klanten bezocht en diverse operationele taken behandeld.
 • Een mogelijk conflict in de markt beperkt de mogelijkheid tot substantiële groei.Aan de hand van marktanalyse zijn mogelijkheden gecreëerd en worden onderhandelingen met nieuwe key-accounts gevoerd.
 • Hoe kan ik het huidige imago van productiegericht naar marktgericht veranderen?Door compacte zelfanalyse zijn ambities en uitdagingen in beeld gebracht en zijn deze vervolgens omgezet in concrete (marktgerichte) doelstellingen. Com4tec begeleid het proces door periodieke ondersteuning.
 • Hoe realiseer ik de doelstelling tot (internationale) groei?Periodiek commercieel overleg waarborgt de continuïteit in het proces tot professionalisering van het commerciële team en – proces. Daarbij vindt tevens ondersteuning plaats bij concrete commerciële vraagstukken én wordt ondersteuning geboden aan de
 • Hoe stimuleer ik een buitenlandse agent tot betere prestaties?Initiëren en begeleiden van een marketing & Sales bijeenkomst waarbij de agent gemotiveerd wordt doelen te stellen en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

Actuele vragen uit de markt

Voorzichtig herstel MKB in 2014


bron: MoneyCounts - 30 september 2013

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland worden zichtbaar. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl.

 

Voorzichtig herstel MKB in 2014

30-09-2013

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland worden zichtbaar. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl.

Groei in de industrie en groothandel
Het zijn de export georiënteerde sectoren die herstel van afzet zullen realiseren. De sterkste groeiers worden de metaalindustrie (+2%), de chemische industrie (+3%) en de groothandel (+2,5%). Hierbij kan de metaalindustrie profiteren van de aantrekkende investeringen en de groothandel van de aantrekkende handel. Ook de transportsector kan profiteren van de toename van de export. Voor de transportsector wordt een afzetgroei van 0,75% verwacht.

Verdere krimp in de detailhandel
Consumenten zullen ook in 2014 minder uitgeven omdat hun koopkracht onder druk staat. Bovendien zal de sterke daling van het reëel inkomen van consumenten in 2012 en 2013 ervoor zorgen dat consumenten in 2014 nog voorzichtig zullen blijven. Voor de detailhandel wordt in 2014 een krimp verwacht van 2%. Vooral de detailhandel non-food zal met 4,0% fors verder krimpen. Daarentegen zullen internetwinkels ook in 2014 met kracht doorgroeien. Hierbij wordt een groei van 7% voorzien.

Omzetstabilisatie in de bouw en zakelijke dienstverlening
In een flink aantal sectoren zal in 2014 sprake zijn van een omzetontwikkeling rond de nul procent of net iets boven nul. Zo kan de omzetontwikkeling in de bouw zich stabiliseren dankzij een licht aantrekkende woningmarkt en een gestage vraag naar onderhoud en renovatie. Wel zijn woningcorporaties terughoudend in het doen van investeringen, doordat de verhuurdersheffing een fors beslag legt op hun investeringscapaciteit.

De autosector kan mogelijk fractioneel herstellen na het dramatisch lage verkoopaantal van nieuwe auto’s in 2013. Het auto-onderhoud blijft onder druk staan. De zakelijke dienstverlening kan eveneens profiteren van het lichte economische herstel. Daarbij heeft de sector last van ‘inbesteding’. In plaats van de uitbesteding van diensten, gaan overheid en bedrijven meer diensten intern uitvoeren. Dit gaat ten koste van de afzetgroei in de zakelijke dienstverlening.

Toename aantal zelfstandigen en daling aantal werknemers
Het voorzichtige herstel van het MKB is onvoldoende om tot herstel van werkgelegenheid in 2014 te komen. Per saldo zullen 30 duizend werknemers in het MKB hun baan verliezen. Verwacht wordt dat het aantal zelfstandigen met 12 duizend zal toenemen in 2014. De matige werkgelegenheidsperspectieven is voor veel mensen een belangrijke reden om voor zichzelf te beginnen.

 

PACT - scan

Ambitie

Verdere internationalisering

Uitdaging

Internationale marktontwikkeling

Doelstelling

van 40% naar 60% export binnen 2 jaar

Inzet Com4tec

Professionaliseren huidige internationale verkoopteam, aanbrengen van internationale partners (prospects/klanten, agenten/distributeurs) en opzetten verkoopvestiging buitenland

Gratis PACT-scan

Actueel

Voorzichtig herstel MKB in 2014

bron: MoneyCounts - 30 september 2013

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland worden zichtbaar. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl.

 

[ Lees meer ]

Beter resultaat door 'Effectief Klantspecifiek Verkopen'

Sofon, leverancier van verkoopondersteunende software, kiest voor Com4tec B.V.

Lezing 'Effectief Klantspecifiek Verkopen' krijgt hoge waardering bij deelnemers.

Com4tec B.V. verzorgt lezing Seminar 'Winnende offertes - Slimmer verkopen voor beter resultaat'.

Invoering van Verkooproces Engineering levert -verbeterd rendement en -klanttevredenheid.

[ Lees meer ]

MKB uitgedaagd door recessie !

“De Nederlandse economie in recessie.” (Bron: CPB, dec. 2011)

"Groeiverwachting bijgesteld"(Bron: IMF, okt. 2012)

Ondernemer neemt uitdaging aan, neemt initiatief én realiseert commerciële ambities!!

[ Lees meer ]

Lezing/workshop 24nov11 is succes!

'Effectief verkopen in het buitenland'.

MKB toont grote belangstelling en kiest voor Commerciële Innovatie.

Info: Grenzeloos innoveren

Com4tec online

Vanaf 6 november 2011 is de geheel vernieuwde website van Com4tec online.