• Hoe verhoog ik de effectiviteit van de medewerker verkoop?Persoonlijke begeleiding ‘on the job’ gedurende bepaalde periode.
 • Hoe benader ik een potentieel buitenlands agent?Toetsing aan de hand van gerichte gesprekken en marktonderzoek.
 • (Potentiële) klant wil onderhandelen over leveringsvoorwaarden.Com4tec vertegenwoordigt/ondersteund klant bij onderhandeling.
 • Hoe vind ik een geschikte medewerker ter versterking van het commerciële team?In overleg met klant wordt het functieprofiel opgesteld en wordt met werving- en selectiebureau geschikte kandidaat geselecteerd. In voorkomende gevallen wordt tevens de kandidaat begeleidt tijdens inwerkperiode.
 • Wat betekent het om een verkoopkantoor in Duitsland op te zetten?Opstellen business plan en operationele planning
 • Effectiviteit van initiële verkoopgesprek is onvoldoende.Opzetten van presentatie/workshop met het thema ‘Effectiviteit van Sales-Pitch’
 • Hoe kan ik klanttevredenheid implementeren in de bedrijfsstrategie?Optreden als ‘sparring partner’ directie en commercieel management
 • Door moeilijk invullen van vacature krijgen key-accounts onvoldoende aandacht.Op basis van prioriteitenlijst zijn de belangrijkste klanten bezocht en diverse operationele taken behandeld.
 • Een mogelijk conflict in de markt beperkt de mogelijkheid tot substantiële groei.Aan de hand van marktanalyse zijn mogelijkheden gecreëerd en worden onderhandelingen met nieuwe key-accounts gevoerd.
 • Hoe kan ik het huidige imago van productiegericht naar marktgericht veranderen?Door compacte zelfanalyse zijn ambities en uitdagingen in beeld gebracht en zijn deze vervolgens omgezet in concrete (marktgerichte) doelstellingen. Com4tec begeleid het proces door periodieke ondersteuning.
 • Hoe realiseer ik de doelstelling tot (internationale) groei?Periodiek commercieel overleg waarborgt de continuïteit in het proces tot professionalisering van het commerciële team en – proces. Daarbij vindt tevens ondersteuning plaats bij concrete commerciële vraagstukken én wordt ondersteuning geboden aan de
 • Hoe stimuleer ik een buitenlandse agent tot betere prestaties?Initiëren en begeleiden van een marketing & Sales bijeenkomst waarbij de agent gemotiveerd wordt doelen te stellen en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

Marktontwikkeling

Introductie van nieuwe Product-Markt combinaties

Doel: Nieuwe business en omzetgroei in nieuwe en bestaande markten

Com4tec online


Vanaf 6 november 2011 is de geheel vernieuwde website van Com4tec online.

PACT - scan

Ambitie

Behoud huidige klantenbestand

Uitdaging

Continuering account bij onvoldoende capaciteit

Doelstelling

Bezoek key account binnen tijdsbestek van 2 maanden

Inzet Com4tec

Interim account management

Gratis PACT-scan

Actueel

Voorzichtig herstel MKB in 2014

bron: MoneyCounts - 30 september 2013

De eerste tekenen van conjunctuurherstel in Nederland worden zichtbaar. De Europese economie trekt iets aan, waardoor de krimp in de Nederlandse industrie afneemt. Het voorzichtige herstel kan voor het MKB in 2014 leiden tot een bescheiden afzetgroei van 0,75%. Het herstel wordt geremd door een verdere terugloop in de bestedingen van consumenten. De afname van de koopkracht is hier een belangrijke reden voor. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl.

 

[ Lees meer ]

Beter resultaat door 'Effectief Klantspecifiek Verkopen'

Sofon, leverancier van verkoopondersteunende software, kiest voor Com4tec B.V.

Lezing 'Effectief Klantspecifiek Verkopen' krijgt hoge waardering bij deelnemers.

Com4tec B.V. verzorgt lezing Seminar 'Winnende offertes - Slimmer verkopen voor beter resultaat'.

Invoering van Verkooproces Engineering levert -verbeterd rendement en -klanttevredenheid.

[ Lees meer ]

MKB uitgedaagd door recessie !

“De Nederlandse economie in recessie.” (Bron: CPB, dec. 2011)

"Groeiverwachting bijgesteld"(Bron: IMF, okt. 2012)

Ondernemer neemt uitdaging aan, neemt initiatief én realiseert commerciële ambities!!

[ Lees meer ]

Lezing/workshop 24nov11 is succes!

'Effectief verkopen in het buitenland'.

MKB toont grote belangstelling en kiest voor Commerciële Innovatie.

Info: Grenzeloos innoveren

Com4tec online

Vanaf 6 november 2011 is de geheel vernieuwde website van Com4tec online.